Retkeily perheen, lasten, vanhempien kanssa

Vie lapsi luontoon

- luontosuhde syntyy elämysten ja kokemusten kautta.

Luonto-Liitto on monien muiden järjestöjen kanssa aloittanut kampanjan Lapset luontoon 2011. Kampanjan tarkoituksena on antaa lapsille kokemuksia ja elämyksiä luonnossa ja kehittää puitteita lasten luontosuhteen vahvistamiseen. Tarjolla on tietoa, koulutusta ja monenlaista toimintaa. On mahdollisuuksia osallistua leireille, koulutustilaisuuksiin, kerhoihin, retkiin ja moniin muihin tapahtumiin. Saatavilla on myös materiaaleja, mm. kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä lasten luontolehti Sieppo.

Kampanjan tavoitteista sen nettisivuilla kerrotaan seuraavaa: ”Jokainen lapsi tarvitsee kokemusten ja elämysten kautta syntyvän elämänmittaisen suhteen elinympäristöönsä. Ulkona lähiympäristössä vietetty aika tukee lapsen terveyttä ja hyvinvointia monella tapaa sekä auttaa lasta kasvamaan tasapainoiseksi, ympäristövastuulliseksi aikuiseksi. Ympäristöllä ei tarkoiteta pelkästään luonnonympäristöä, vaan lapsen kannalta oma arkinen ja useissa tapauksissa kaupunkimainen ympäristö on lähtökohtana ympäristökasvatukselle.

Ympäristön raju muutos pistää meidät tarkastelemaan ympäristösuhdettamme uusin silmin. Omaan elinympäristöömme tutustumisen kautta saamme eväitä ympäristöongelmien ratkaisemiseen ja luonnon arvon ja merkityksen ymmärtämiseen. Aikuisten tehtävänä on ratkaista ongelmia nyt, mutta myös antaa lapsille välineet tulevista haasteista selviämiseen.

Tavoitteenamme on lisätä ympäristökasvatusta kouluissa, iltapäivätoiminnassa ja vapaa-ajan toiminnassa. Haluamme kannustaa lapsen lähellä olevia aikuisia tarjoamaan lapselle kokemuksia ja elämyksiä luonnossa. Samalla haluamme tällä kampanjalla välittää tietoa luonnon merkityksestä ihmiselle sekä tarjota välineitä ja tukea ympäristökasvatukseen ja luonnonharrastamiseen.”

Luonto-Liitto ja kampanjassa mukana olevat järjestöt haastavat meidät mukaan tärkeään asiaan. Lapset ovat luonnon ainoa toivo.

http://www.lapsetluontoon.fi/